среда, 24 апреля 2013 г.

МВД УКРАИНЫ: БОРЬБА ЗА "СВЕТЛЫЙ ОБРАЗ". АТТРАКЦИЯ

Министерство внутренних дел разработало проект "Комплексного плану заходів з формування позитивного іміджу органів внутрішніх справ України на 2013-2014 роки"приглашает общественность ознакомиться с документом, обсудить его, высказать замечания и предложения до 13 мая сего года.
Цитата из преамбулы к плану:

"Підвищення ефективності діяльності системи МВС передбачає налагодження партнерських відносин між її працівниками і населенням. Тому рівень довіри громадян до органів внутрішніх справ є одним з головних критеріїв оцінювання їх роботи.
На сьогодні громадська думка щодо діяльності ОВС має чималу негативну складову. Вона нівелює позитивний  соціальний ефект від роботи органів внутрішніх справ у цілому, затьмарює численні прояви професіоналізму, самовідданості та героїзму їх працівників.
Міністерством внутрішніх справ уживаються заходи щодо подолання негативних тенденцій у стосунках з громадянами: створюється прозора система обліку їх звернень та  оперативного реагування на них, долається підґрунтя гонитви за показниками, розширюється суспільний діалог, зокрема через громадські ради при МВС, ГУМВС, УМВС, удосконалюються система добору кадрів і запобігання корупції, форми інформування громадян про діяльність міліції.
Разом з тим необхідний комплекс додаткових заходів щодо закріплення сприятливих тенденцій у роботі органів внутрішніх справ, руйнування стереотипної негативної громадської думки про їх діяльність та формування позитивного образу міліціонера як професіонала, готового в скрутних обставинах прийти на допомогу людям.
Визначення і реалізація таких заходів є метою цього плану. Його завдання – розширення в інформаційному просторі сегменту об'єктивних відомостей про діяльність органів внутрішніх справ, удосконалення форм взаємодії МВС з громадянами, зокрема шляхом активізації співпраці щодо  охорони правопорядку та профілактики злочинності, підвищення рівня правосвідомості суспільства, покращання (з урахуванням міжнародного досвіду) зовнішнього та  внутрішнього іміджу органів внутрішніх справ."

Это хорошо, что МВД перед реализацией плановых мероприятий обнародовало сей документ. Было бы неразумно подсунуть на подпись Министру перечень неких действий, целью которых является определение и реализация мероприятий. Какими бы эти самые мероприятия ни были. Возможно, в МВД трудятся неплохие штабисты. Вот только они НИКАКИЕ ИМИДЖМЕЙКЕРЫ (не плохие и не хорошие - именно никакие)… Грубейшая ошибка уже в преамбуле!Цель (начальная, промежуточная, конечная) любых мероприятий по формированию положительного имиджа - обозначается термином "аттракция" (от латинского attractio — уподобление, притяжение, привлечение). Т.е. в любом случае, целью данного "Комплексного плана…" должны стать изменения в сознании и подсознании "маленького украинца" - там, где происходят сравнительные процессы ОБРАЗА и ПРООБРАЗА
Продолжение следует...

Комментариев нет:

Отправить комментарий